Za promienica przemawia deskowaty naciek

Często wysokie ułożenie kątnicy wskutek skurczenia się krezeczki na tle nacieku rakowego. Nadto obecność ogniska gruźliczego w innych narządach oraz dodatni objaw Stierlina przemawiają raczej za gruźlicą niż za rakiem kątnicy. Różnicowanie między gruźlicą guzowatą jelita promienicą kątnicy jest zadaniem bardzo trudnym. Za promienicą przemawia deskowaty naciek. Promienicę rozpoznaje się zazwyczaj. dopiero gdy promienica przejdzie na powłoki brzuszne i wytworzą się znamienne dla niej przetoki a w wydzielinie przetok zostaną wykryte promieniowce. Nacieku, dookoła wyrostka robaczkowego (periappen- dicitis), powstałego na tle jego zapalenia, nie weźmie się za guz gruźliczy, jeżeli uwzględni się cechujący zapalenie wyrostka ostry początek gorączką, wymiotami, bólami początkowo w lewym dole biodrowym brzucha: i w lewym podżebrzu oraz stany gorączkowe w dalszym przebiegu, hiperleukocytozę w krwi, mniej zbitą spoistość guza, który nie ma przy tym cech naciekłej kątnicy. Od kurczu kątnicy i okrężnicy wstępującej (coecocotospcsmus) odróżnia się guz gruźliczy krętniczo-kątniczo-okrężniczy na tej podstawie, że w gruźlicy spoistość guza nie jest zmienna, guz jest zbity i stale wyczuwalny. Brak zmian spoistości guza w krótkich odstępach czasu, znaczniejszych bólów w prawym dole biodrowym, obfitej ilości śluzu i krwi w stolcach pozwala odróżnić gruźlicę kątnicy od guza, powstałego wskutek wgłobienia jelita krętego do kątnicy i okrężnicy wstępującej. Od guza, wytworzonego przez powiększone węzły chłonne w prawym dole biodrowym, można odróżnić guz gruźliczy, biorąc pod uwagę, że guz węzłowy jest przeważnie płatowaty. Nadto stwierdza się zazwyczaj powiększenie innych węzłów chłonnych, zależnie od tła choroby (stany białaczkowe i in. ). od opadniętej prawej nerki guz gruźliczy, zwłaszcza usadowiony wysoko, różni się tym, że nie ma kształtu, rozmiarów, ani zbitości nerki, nie daje się odprowadzić do łożyska nerki wiedzie do zwężenia jelit oraz wychudnienia. [hasła pokrewne: oponiak w głowie, implanty zębów, wsse olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zębów oponiak w głowie wsse olsztyn