Wszelkie naddarcia otrzewnej

Wszelkie naddarcia otrzewnej mogą prowadzić do rozdarcia kruchej ściany kiszki, a wówczas os chorego jest zazwyczaj przesądzony. Po znalezieniu przeszkody postępujemy odpowiednio do przypadku . Przecinamy twór postronkowaty i pokrywamy otrzewną miejsca jego przyczepów; zrosty płaszczyznowe usuwamy tylko częściowo, żeby zapobiec powstaniu zagięć pętli, ponieważ doświadczenie kliniczne wykazuje, że po całkowitym rozluźnieniu zrosty powstają często na nowo. Jeżeli zrosty są rozległe, a jelita cienkie są przyrośnięte do ściany miednicy małej, mamy często do czynienia z niedrożnością ponadpochwowej amputacji macicy w następstwie niedostatecznego pokrycia otrzewną kikuta lub ze schorzeniem macicy (endometriosis); w tych przypadkach ściana jelita ulega tak znacznemu uszkodzeniu, że lepiej odstąpić od usuwania zrostów i wszyć na razie do położonej w głębi, drożnej na pewno pętli jelita cienkiego, cewnik Nślatona nr 21 . [przypisy: sympramol cena, bedicort salic, diosminex żel ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort salic diosminex żel sympramol cena