Śmiertelny wypadek jelita kleszczowego Zapalenie mózgu cd

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu przy przyjęciu do szpitala. Badanie MRI wykonane w 1. dniu hospitalizacji ujawniło nieprawidłową sygnalizację ważoną za pomocą T2 w górnym móżdżku (panel A, strzałka) i nieprawidłowe obrazy z inwersją odzyskiwaną inaktywowaną płynem w teście T2 z hiperintensywnością w móżdżku i w lewym moście (panel B, strzałki) oraz w obustronnych zwojach podstawnych (panel C). Mózg wyższy był jasny na obrazowaniu ważonym dyfuzją (panel D) i ciemnym na sekwencjach pozornej dyfuzji, co sugerowało proces niedokrwienny. Rezonans magnetyczny (MRI) przeprowadzony po transferze (dzień w szpitalu) ujawnił nieprawidłowe obrazy ważone T2 i tłumione inwersją płynów (FLAIR), z hiperintensjami najbardziej widocznymi w górnym móżdżku, lewym moście i obustronnych zwojach podstawy (Figura 1A, 1B i 1C). Osiowy obraz ważony dyfuzyjnie i sekwencje pozornie dyfundujące ujawniły ograniczoną dyfuzję w górnym móżdżku, co sugeruje proces niedokrwienny (Figura 1D). Pacjent pozostawał gorączkowany (maksymalna temperatura, 104,5 ° F [40,3 ° C]), a zasięg przeciwdrobnoustrojowy został poszerzony o środek przeciwgrzybiczy. Jego funkcja neurologiczna uległa pogorszeniu, co wymagało intubacji, a jego funkcja nie poprawiła się pomimo maksymalnej terapii medycznej.
W dniu 4 w szpitalu jego gorączka osłabła, a obliczone obrazowanie tomograficzne wykazało łagodny obturacyjny wodogłowie, prowadzące do umieszczenia zewnętrznego drenażu komorowego. W dniu 5 w szpitalu powtórzenie MRI wykazało pogorszenie się zaburzeń sygnału i wyraźnie zwiększone wodogłowie. Został natychmiast zabrany na salę operacyjną w celu przeprowadzenia dekompresji za pomocą kraniotomii subokomorowej, w którym to czasie wykonano biopsję móżdżku. Analiza próbki biopsyjnej wykazała ciężkie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z gęstym naciekowym naciekiem limfatycznym zawierającym głównie reaktywne limfocyty T CD4 +, limfocytową inwazję żylną i zniszczenie, powszechną utratę komórek Purkinjego móżdżku, sporadyczne grudki mikrogleju i zaznaczoną glejozę Bergmanna (ryc. 1A do 1H w Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Miąższ infiltrowano przez aktywowane mikroglej-makrofagi i głównie limfocyty T CD8 + (Fig. 1I i 1J w Dodatku Uzupełniającym). Wszystkie biopsje były ujemne, a wybarwienie tkanki biopsyjnej było negatywne dla organizmów bakteryjnych, grzybiczych i mykobakteryjnych oraz antygenów wirusowych (w tym wirus opryszczki i 2, wirus ospy wietrznej-półpaśca, wirus cytomegalii, grypa A, wirus paragrypy 3, adenowirus i parwowirus ).
MRI mózgu w dniu szpitalnym 7 ujawnił postęp zaburzeń sygnału, nowe zmiany we wzgórzu prawym i obustronne półkule mózgowe oraz uporczywe wodogłowie (ryc. 2 w dodatkowym dodatku). W 11. dniu szpitala nie nastąpiła poprawa jego statusu. Wsparcie na życie zostało wycofane i zmarł 17 dni po wystąpieniu objawów. Wykonano autopsję.
Metody
Okazy kliniczne
Chirurgiczną biopsję móżdżku utrwalono w formalinie i zatopiono w parafinie. Po autopsji mózg utrwalono w formalinie przez 2 tygodnie, a standardowe bloki tkanek zatopiono w parafinie
[podobne: bedicort salic, flonidan ulotka, okulus kalisz ]

Powiązane tematy z artykułem: bedicort salic flonidan ulotka okulus kalisz