Śmiertelny wypadek jelita kleszczowego Zapalenie mózgu ad 5

Podobnie jak w biopsji chirurgicznej, nacieki limfocytarne w leptomeningach i przestrzeni okołonaczyniowych zawierały głównie limfocyty pomocnicze T CD4 +, podczas gdy w miąższu były głównie komórki T cytotoksyczne CD8 + (ryc. 4 w dodatkowym dodatku). Limfocyty T CD8 + były również częściej identyfikowane w bliskim przyleganiu do neuronów, które przeżyły (Figura 2C i Fig. 4A, 4B i 4E w Dodatku Uzupełniającym).
Na wyekstrahowanym kwasie nukleinowym z utrwalonej w formalinie tkanki mózgowej przeprowadzono następujące analizy: panel PCR obejmujący testy PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusów i 2 wirusa opryszczki pospolitej, wirusa Epsteina-Barr, wirusa cytomegalii, ludzkiego herpeswirusa typu 6 wirus ospy wietrznej-półpaśca i adenowirus; testy RT-PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania wirusa zachodniego Nilu i wirusa wschodniego końskiego zapalenia mózgu; test PCR w czasie rzeczywistym wykorzystujący matrycę cDNA do wykrywania enterowirusa; specyficzny dla grupy test RT-PCR do wykrywania alfawirusów13; i konwencjonalne testy PCR z użyciem matrycy cDNA do wykrywania zapalenia mózgu St. Louis, serologii kalifornijskiej i wirusów doliny Cache. Przeprowadzono testy PCR do wykrywania gatunków borrelia, w tym B. burgdorferi i A. phagocytophilum na ekstraktach DNA z móżdżku i rdzenia kręgowego. Wszystkie wyniki były negatywne. Specyficzny dla grupy test RT-PCR do wykrywania flawiwirusów dał produkty PCR o oczekiwanej wielkości zarówno dla pierwszej rundy PCR, jak i dla nested PCR.11 Produkty PCR o długości w przybliżeniu 250 pz i 220 pz oczyszczono z żelu i zsekwencjonowano. . Wyszukiwanie za pomocą algorytmu podstawowego algorytmu lokalizacji geograficznej (BLAST), opublikowanego na stronie internetowej Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej, zidentyfikowało sekwencję o długości 220 par zasad, która dzieliła 97% sekwencji szczepów wirusa kleszcza jelenia CTB30 (numer dostępu AF311056.1) i IPS001 (numer dostępu, AF310947.1) i szczep wirusa R5266 wirusa Powassan (numer dostępu, AF310948.1). Aby potwierdzić linię wirusa, sekwencjonowanie przeprowadzono z użyciem wcześniej opublikowanych i nowo zaprojektowanych zestawów primerów z regionu kodującego otoczkę, NS5 i sekwencji w regionie 3 nieulegającym translacji1,4 (Tabela A w Dodatku Uzupełniającym).
Rysunek 3. Rysunek 3. Drzewo filogenetyczne pokazujące związek wirusa (DT-NY-07) wykrywany w przekrojach tkankowych mózgu chorego i innych wirusów Powassan. To drzewo filogenetyczne zbudowano z 2304 sekwencji nukleotydowych regionu NS5. Numery dostępu do GenBanku znajdują się w nawiasach. Historia ewolucyjna została wywnioskowana za pomocą metody łączenia sąsiadów14. Pokazano optymalne drzewo z sumą długości gałęzi równą 0,60849794. Procent replikacji drzew, w których powiązane taksony są zgrupowane razem w teście ładowania początkowego (1000 powtórzeń), jest wyświetlany obok każdego odgałęzienia. Drzewo jest rysowane w skali, z długościami gałęzi w tych samych jednostkach, co odległości ewolucyjne użyte do budowy drzewa filogenetycznego. Aby wykorzenić dendrogram, jako optymalną grupę wykorzystano wirusa louping ill. Odległości ewolucyjne obliczono przy użyciu metody największej złożoności-prawdopodobieństwa15 i wyrażono w jednostkach liczby podstawień zasad na miejsce
[hasła pokrewne: flonidan ulotka, sandra ciechomska instagram, oponiak w głowie ]

Powiązane tematy z artykułem: flonidan ulotka oponiak w głowie sandra ciechomska instagram