Rozpoznanie postaci wrzodziejacej gruzlicy jelit nie jest latwe.

Rozpoznanie postaci wrzodziejącej gruźlicy jelit nie jest łatwe. Trzeba brać ją w rachubę, gdy przy stosunkowo niewielkich zmianach gruźliczych w płucach stwierdza się stany gorączkowe, bladość powłok, znaczne przyśpieszenie opadania. krwinek i postępujące chudnienie, a także wtedy, gdy u chorego, dotkniętego suchotami płuc, pojawiają się uporczywe biegunki. Same przez się w ty cli przypadkach biegunki nie dowodzą jeszcze powikłania choroby płuc gruźlicą jelit. Biegunki bowiem mogą zależeć od skrobiawicy jelit, od nieswoistego przewlekłego nieżytu jelit nieraz dołączającego się do gruźlicy płuc, zwłaszcza wskutek przekarmiania tych chorych, od niestrawności jelitowej fermentacyjnej itd. Dopiero uporczywa biegunka przebiegająca ze stałą gorączką i ogólnym wyniszczeniem, pomimo stosunkowo nieznacznych zmian gruźliczych w płucach lub w innych, narządach, może uprawniać do rozpoznania wrzodziejącej gruźlicy jelit. Rozpoznanie staje się zupełnie pewne, gdy stwierdza się niewątpliwe prątki gruźlicy w pasmach i kłaczkach śluzu domieszanego do kału, śluzu bowiem z plwociny w stolcach nie ma. Wykrycie w kale prątków gruźlicy poza śluzem przemawia za gruźlicą jelit tylko wtedy, gdy prątków w kale jest dużo i znajdujemy je często, pomimo że chory wykrztusza plwociny mało. [przypisy: flonidan ulotka, kuba bielak wikipedia, hemofer cena ]

Powiązane tematy z artykułem: flonidan ulotka hemofer cena kuba bielak wikipedia