Za promienica przemawia deskowaty naciek

Często wysokie ułożenie kątnicy wskutek skurczenia się krezeczki na tle nacieku rakowego. Nadto obecność ogniska gruźliczego w innych narządach oraz dodatni objaw Stierlina przemawiają raczej za gruźlicą niż za rakiem kątnicy. Różnicowanie między gruźlicą guzowatą jelita promienicą kątnicy jest zadaniem bardzo trudnym. Za promienicą przemawia deskowaty naciek. Promienicę rozpoznaje się zazwyczaj. dopiero gdy promienica przejdzie na powłoki brzuszne i wytworzą się znamienne dla niej przetoki a w wydzielinie przetok zostaną wykryte promieniowce. Nacieku, dookoła wyrostka robaczkowego (periappen- dicitis), powstałego na tle jego zapalenia, nie weźmie się za guz gruźliczy, jeżeli uwzględni się cechujący zapalenie wyrostka ostry początek gorączką, wymiotami, bólami początkowo w lewym dole biodrowym brzucha: i w lewym podżebrzu oraz stany gorączkowe w dalszym przebiegu, hiperleukocytozę w krwi, mniej zbitą spoistość guza, który nie ma przy tym cech naciekłej kątnicy. Od kurczu kątnicy i okrężnicy wstępującej (coecocotospcsmus) odróżnia się guz gruźliczy krętniczo-kątniczo-okrężniczy na tej podstawie, że w gruźlicy spoistość guza nie jest zmienna, guz jest zbity i stale wyczuwalny. Brak zmian spoistości guza w krótkich odstępach czasu, znaczniejszych bólów w prawym dole biodrowym, obfitej ilości śluzu i krwi w stolcach pozwala odróżnić gruźlicę kątnicy od guza, powstałego wskutek wgłobienia jelita krętego do kątnicy i okrężnicy wstępującej. Od guza, wytworzonego przez powiększone węzły chłonne w prawym dole biodrowym, można odróżnić guz gruźliczy, biorąc pod uwagę, że guz węzłowy jest przeważnie płatowaty. Nadto stwierdza się zazwyczaj powiększenie innych węzłów chłonnych, zależnie od tła choroby (stany białaczkowe i in. ). od opadniętej prawej nerki guz gruźliczy, zwłaszcza usadowiony wysoko, różni się tym, że nie ma kształtu, rozmiarów, ani zbitości nerki, nie daje się odprowadzić do łożyska nerki wiedzie do zwężenia jelit oraz wychudnienia. [hasła pokrewne: stomatolog poznań, implanty zębów, dentysta bydgoszcz ]

GRUZLICA JELIT

GRUŹLICA JELIT (TUBERCULOSIS INTESTINORUM) Gruźlica jelit może być sprawą pierwotną i wtórną. 1. Gruźlica jelit pierwotna (Tuberculosis intestinorunl, primitiva) Przyczyny i anatomia patologiczna. Postać pierwotna gruźlicy jelit powstaje, zdaniem wielu autorów, najczęściej na tle zakażenia prątkami gruźlicy typu bydlęcego w związku z piciem mleka krów chorych na perlicę. Tym tłumaczą przewagę pierwotnej gruźlicy jelit w wieku dziecięcym. Wbrew temu poglądowi, Eugenia Piasecka-Zeyland stwierdziła na 6 przypadków gruźlicy pierwotnej jelit w 5 prątki typu ludzkiego i tylko w jednym – typu bydlęcego. Roli chorobotwórczej prątków typu ludzkiego w powstawaniu pierwotnej gruźlicy jelit dowodzą także przypadki tej choroby po doustnym szczepieniu niemowląt w Lubece szczepionką BeG, zanieczyszczoną przypadkowo przez prątki gruźlicy ludzkiej: na 251 zaszczepionych niemowląt zmarło na gruźlicę jelit 77. Prątki gruźlicy osiedlają się zazwyczaj w błonie śluzowej lub podśluzowej, w naczyniach chłonnych jelita lub węzłach chłonnych krezki. W miejscu ich zatrzymania się powstają gruzełki i tworzy się typowy pierwotny zespół gruźliczy. Zespół składa się: l) z pierwotnego ogniska w błonie śluzowej lub podśluzowej ulegającego zazwyczaj szybko owrzodzeniu: 2) ze zserowaciałych i zazwyczaj znacznie obrzmiałych okolicznych węzłów chłonnych i krezki; 3) z wyraźnego zapalenia gruźliczego naczyń chłonnych, przebiegających między ogniskiem pierwotnym i zserowaciałymi węzłami. Pierwotna zmiana gruźlicza może ograniczać się do węzłów krezkowych, prątki bowiem mogą przenikać przez ścianę jelita nie uszkadzając jej. Jest to szczątkowy. Pierwotny zespół gruźliczy jelita. Zresztą brak pierwotnego ogniska gruźliczego może być pozorny, zależnie od tego, że jest ono przeważnie bardzo małe i po wygojeniu łatwo może ujść uwagi lekarza. [przypisy: klinika stomatologiczna warszawa, dentysta opinie, stomatolog poznań ]