Medicare i HMO – poszukiwanie odpowiedzialności

Dwadzieścia pięć lat po wprowadzeniu organizacji opieki zdrowotnej (HMO) jako alternatywy dla opłaty za usługi Medicare, obietnicy tych prywatnych planów – że konkurencja między nimi doprowadzi do poprawy jakości i wydajności świadczenia opieki zdrowotnej – pozostaje w dużej mierze niespełnione. Niektórzy analitycy widzą tę porażkę jako powód do ich zepsucia. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ograniczenia opłaty za usługę, lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby nowa administracja i Kongres podjęły jeszcze jedną próbę wyodrębnienia wartości z prywatnych planów ochrony zdrowia poprzez pociągnięcie ich do odpowiedzialności za jakość i koszt świadczonej przez nich opieki. Ustalenie odpowiedzialności jest głównym wyzwaniem reformy Medicare. Średnie płatności na plany Medicare Advantage w stosunku do tradycyjnych Medicare Opłata za usługi w 2007 roku. HMO oznacza organizację utrzymania zdrowia i preferowaną organizację PPO dostawcy. Dane pochodzą z Fundacji Rodziny Kaiser.
Częścią trudności w czerpaniu korzyści z rywalizacji między prywatnymi planami ochrony zdrowia jest to, że rząd federalny płaci te plany za bardzo. W wyniku przepisów uchwalonych w 2003 r. Przez kongres republikański zakochany w prywatnych planach, HMO i inne plany zdrowotne w programie Medicare Advantage są wypłacane znacznie więcej niż Medicare wydawałoby na podobnych beneficjentów w ramach wynagrodzenia za usługi (patrz wykres). Komisja Doradztwa Płatniczego Medicare (MedPAC) oszacowała, że nadpłata wynosi 14%, lub około 10 miliardów dolarów w 2008 r.2 Nadpłata jest prawie na pewno większa, ponieważ szacunki te nie uwzględniają udanych starań planów zdrowotnych mających na celu podniesienie ryzyka. dostosowane kwoty płatności poprzez zwiększenie liczby i ciężkości diagnoz, które zgłaszają.3
Prezydent Barack Obama zdecydowanie opowiedział się za obniżeniem stawek płatności na plany Medicare Advantage, przypominając apele przywódców kongresowych Demokratów i zalecenia MedPAC. Zwłaszcza w kontekście zbliżającej się niewypłacalności Funduszu Powierniczego Part A i chęci sfinansowania reformy systemu opieki zdrowotnej, trudno jest skonstruować przekonujące uzasadnienie dla płacenia prywatnych planów bardziej niż byłoby to wypłacane dostawcom usług płatnych za opiekę nad ci sami pacjenci.
Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) rozpoczęły proces zmniejszania płatności na plany Medicare Advantage. Stawki za 2010 r. Będą średnio o 4,4 do 4,5% niższe w nominalnych dolarach niż stawki za 2009 r., Odzwierciedlając korektę w wysokości 3,4% w zakresie intensywności kodowania diagnostycznego, przy założeniu, że wydatki na usługi w ramach programu Opłata za usługę wzrosną jedynie o 0,8% w okresie od 2009 r. Do 2010 r. i inne techniczne dostosowania w procesie ustalania stóp
W ostrym odejściu od administrowanych przez rząd systemów cenowych, z których tradycyjnie korzystał Medicare, i obawiających się obaw, że Obama jest socjalistą socjaldemokracją, budżet prezydenta proponuje zastosowanie konkurencyjnego systemu aukcyjnego w celu ustalenia stawek płatności na plany Medicare Advantage, począwszy od 2012 roku. Budżet nie zawiera żadnych szczegółów na temat działania takiego systemu, ale w ogólnym zarysie jest podobny do propozycji ekonomistów rynkowych. Jeśli jest dobrze zaprojektowany, konkurencyjne podejście do przetargu może ustanowić stabilny i skuteczny mechanizm płacenia planów zdrowotnych, a także łagodzić niektóre nierówności geograficzne w administrowanym systemie cen opartym na poziomach wydatków za usługi.
Jeśli nadpłata zostanie znacznie zmniejszona, najszybciej rosnąca część Medicare Advantage – prywatne plany opłat za usługę – prawie na pewno ulegnie szybkiemu odwróceniu fortuny
[hasła pokrewne: okolaser, okulus kalisz, oponiak w głowie ]

Powiązane tematy z artykułem: okolaser okulus kalisz oponiak w głowie