Medicare i HMO – poszukiwanie odpowiedzialności ad

Plany te nie dodają żadnej wartości do świadczenia opieki: nie korzystają z sieci dostawców ani nie angażują się w istotne zarządzanie użytkowaniem ani poprawę jakości. Są popularne w dużej mierze dlatego, że dodatkowe opłaty zasiłkowane przez rząd federalny pozwalają im zapewnić dodatkowe korzyści dla zarejestrowanych. Trudno byłoby znaleźć szanowanego analityka, który by bronił istnienia tych planów. Wciąż trwa dyskusja na temat tego, dlaczego konkurencja między HMO nie przyniosła korzyści hipote- towanych przez zwolenników rynku prywatnego i przyszłej roli HMO w Medicare. Niektórzy analitycy twierdzą, że prywatne plany nieuchronnie powodują znaczny wzrost kosztów administracyjnych, odciągają cenne zasoby na wynagrodzenia dla pracowników i zyski, stwarzają kłopoty dla pacjentów i lekarzy i nie mogą być pociągane do odpowiedzialności przez pacjentów lub opinię publiczną. W tym kontekście nie ma konstruktywnej roli planów zdrowotnych jako pośredników między rządem a świadczeniodawcami.
Argumenty po drugiej stronie zaczynają się od recytowania dolegliwości systemu za usługi – przewrotnych zachęt, braku odpowiedzialności, trudności w zapewnieniu skoordynowanej opieki nad osobami z przewlekłymi chorobami, nadpłat w przypadku wysokich technologii, decyzji dotyczących pokrycia nowych technologii w których polityka czasami przesuwa dowody i niezdolność do stworzenia środowiska, w którym lekarze i administratorzy mogą współpracować, aby dowiedzieć się, ile i jakie rodzaje zasobów opieki zdrowotnej są potrzebne, aby zająć się chorą populacją. Zdaniem zwolenników tych argumentów konkurencja między prywatnymi planami może wyleczyć niektóre z problemów systemu opłat za usługę, ponieważ prywatne plany zdrowotne mogłyby działać elastyczniej i współdziałać z lekarzami i szpitalami, niż rząd federalny mógłby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z zasobów opieki zdrowotnej w celu poprawy zdrowia pacjentów.
Plany zdrowotne mogą jednak o wiele łatwiej prosperować, jeśli Kongres lub CMS wprowadzą korzystne zasady dotyczące płatności, niż pracując nad przekształceniem systemu dostarczania. A jeśli nie uda im się lobbować za takimi zasadami, zawsze mogą oni powrócić do wypróbowanych metod przyciągania pozytywnego ryzyka i zniechęcających do przyjmowania osób najbardziej potrzebujących opieki. Metody płatności dostosowane do ryzyka w CMS zmniejszają, ale nie eliminują korzyści wynikających z zbierania wiśni i upuszczania cytryny . Z kilkoma wyjątkami, takimi jak zintegrowany plan zdrowia Kaiser Permanente i kilka dużych, wielospecjalistycznych grup medycznych opłacanych w drodze kapitulacji, Trudno wskazać na znaczny postęp, jaki poczyniły plany zdrowotne w reorganizacji systemu dostaw pod względem jakości i wydajności.
Jeśli istnieje jakakolwiek szansa poprawy jakości i efektywności dzięki konkurencji między planami zdrowotnymi, rząd musi zrobić znacznie więcej, niż tylko wyrównać warunki płatności. Musi także ponosić odpowiedzialność za plany związane z opieką, jaką zapewniają, i minimalizować zdolność planów do pomyślnego rozwoju dzięki korzystnej selekcji ryzyka. Chociaż nie jest jasne, w jaki sposób stworzyć środowisko, w którym konkurencja przyniesie wartość, konieczne są takie działania, które wymagają, aby plany zawierały informacje na poziomie spotkania dotyczące treści i kosztów usług opieki zdrowotnej, określając cele związane z poprawą jakości i oceniając ich osiągnięcie, wymagające, aby plany wykazywały, że podmioty świadczące opiekę zdrowotną postrzegają je przynajmniej w części jako czynniki ułatwiające proces świadczenia opieki zdrowotnej, a nie przeciwników, i aby te plany wykazały, że wdrożyły procesy opieki na koniec życia, które doprowadzić do poprawy komunikacji między lekarzem a pacjentem i zapewnić przestrzeganie preferencji pacjentów
[hasła pokrewne: sandra ciechomska instagram, citabax cena, sandra ciechomska instagrami czołowej ]

Powiązane tematy z artykułem: citabax cena jama otrzewna sandra ciechomska instagram