Mechanizmy opornosci dla inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona Ibutynib AD 5

Funkcjonalna charakterystyka kinazy tyrozynowej Brutona (BTK) z mutacją C481S. Test rekombinowanego nie-mutanta BTK w porównaniu z BTK z mutacją C481S (zmutowany BTK) wykazał, że zmutowana forma ma zwiększoną aktywność kinazy, która może być hamowana przez ibutinib, chociaż w znacznie większym, pół-maksymalnym skutecznym stężeniu niż z nieumiejętnym BTK. Przedstawione dane odzwierciedlają dwa niezależne eksperymenty z trzema próbkami dla każdego leczenia. Po transfekcji zmutowanego lub nieumiejętnego BTK do komórek HEK 293T, podawanie ibutinibu nie hamowało sygnalizacji receptora komórek B w komórkach ze zmutowanym BTK w takim samym stopniu jak w komórkach z nieumotywującym BTK. Autofosforylacja BTK na tyrozynie 223 (Y223) (panel B) była znacznie bardziej zahamowana w komórkach z niezmutowanym BTK niż w komórkach ze zmutowanym BTK, przy 0,01 ?M, 0,1 ?M i ?M ibrutinibu (P <0,001), a różnica w hamowanie między nieumyjętnym BTK a zmutowa nym BTK było istotnie większe w przypadku ibutynibu niż w przypadku dazatynibu (P <0,001). Dane przedstawione w panelach A i B są znormalizowane. I słupki w obu panelach wskazują standardowe błędy. Po transfekcji niezmutowanego lub zmutowanego BTK do komórek BTK - / - DT40, sygnalizacja receptora komórek B była hamowana przez ibutinib w komórkach z nieumotywującym BTK w większym stopniu niż w komórkach ze zmutowanym BTK. Dane przedstawione w panelach B i C odzwierciedlają co najmniej trzy niezależne eksperymenty. Przeprowadziliśmy funkcjonalną charakterystykę nieumutowanych BTK i BTK z mutacją C481S. Wewnętrzne powinowactwo ibrutynibu do niezmutowanego BTK było znacząco wyższe niż dla zmutowanego BTK (stała dysocjacji, 0,2 nM wobec 10,4 nM) (Tabela 6 w Dodatku Aneks). Chociaż zarówno niezmutujący, jak i zmutowany BTK był hamowany przez ibutinib, to jednak pół-maksymalne skuteczne stężenie dla BTK z mutacją C481S było znacząco wyższe niż dla niemutującego BTK. W modelu komórkowym ibrutinib był znacznie mniej skuteczny w blokowaniu autofosforylacji BTK i przekazywaniu sygnałów w dół (jak wskazano przez fosforylowane poziomy ERK) w komórkach ze zmutowanym BTK niż w komórkach z nieumotywującym BTK, mając na uwadze, że dazatynib, odwracalny inhibitor BTK, 23 hamował mutanty i mutanty BTK o podobnej skuteczności. Eksperymenty z wymywania Ibrutinibu wykazały, że mutacja C481S umożliwia odwracalne, ale nieodwracalne, hamowanie BTK przez ibrutinib, co zostało potwierdzone w testach wiązania kinazy.
Następnie porównaliśmy funkcję nie mutanta BTK i BTK z mutacją C481S przez stabilną transfekcję konstruktów do komórek B kurczaka DT40 (BTK – / -). Po aktywacji receptora komórek B, sygnalizacja za BTK była hamowana przez ibutinib, jak pokazano przez zmniejszoną sygnalizację w dół (fosforylacja PLC?2, ERK i AKT) i strumień wapnia; to hamowanie zostało zmiejszone w zmutowanym BTK w porównan iu z niezmutowanym BTK [więcej w: hiperhydroza, hemofer cena, lewomehiperhydroza ]

Powiązane tematy z artykułem: furagin bez recepty hemofer cena hiperhydroza