Liczba, ksztalt i rozmiary owrzodzen bywaja rózne

Postać wrzodziejąca gruźlicy jelit sadowi się przeważnie w jelicie krętym, czczym i w kątnicy, o wiele rzadziej w początkowej części okrężnicy wstępującej i w odbytnicy. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj w układzie chłonnym jelita, mianowicie w grudkach chłonnych odosobnionych lub w grudkach skupionych Peyera. Przez zlewanie się gruzełków tworzą się nacieki gruźlicze, które szerzą się po powierzchni oraz w głąb, przechodząc na błonę podśluzową i mięsną aż do błony surowiczej. Serowaciejąc nacieki tworzą owrzodzenia z gruzełkami w dnie i w brzegach. Odpowiednio do przebiegu naczyń chłodnych w jelitach owrzodzenia szerzą się prostopadle do długiej osi jelita, leżą zatem poprzecznie i bliznowaciejąc wiodą do zwężenia . jelita. Liczba, kształt i rozmiary owrzodzeń bywają różne. W miejscach odpowiadających owrzodzeniom stwierdza się pod błoną surowiczą gruzełki, zazwyczaj liczne. Błona surowicza jest przeważnie przekrwiona i często pokryta -nalotem włóknikowym, który z czasem organizuje się i przekształca w tkankę łączną. W postaci wrzodziejącej, powstającej na tle zakażenia plwociną zawierającą obficie prątki gruźlicze, owrzodzenia przypominają czasami łudząco owrzodzenia w przewlekłej czerwonce, tak iż gołym okiem nie podobna. ich odróżnić od owrzodzeń czerwonkowych. Badanie drobnowidowe często także nie wykrywa w owrzodzeniach świeżych zmian gruźliczych. Prócz owrzodzeń stwierdza się miejscami wyrośle guzowate, zwisające do światła jelita. Ściana jelita jest zgrubiała, bez wypukleń, podobna do sztywnej rury. Postać tę wrzodziejącej gruźlicy jelit wyodrębnia się, nadając jej miano gruźlica jelit rzekomo-czerwonkowa (tuberculosis intestinorum pseudodysenterica), gruźlica jelit rzekomo-błonicza (tuberculosis intestinorum pseudodiphtherica) lub gruźlica jelit wrzodziejąco polipowata (tuberculosu; inter stinotum ulcerosopoliposa). [patrz też: implanty zębów, jama otrzewna, fervex opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: fervex opinie implanty zębów jama otrzewna