Leczenie to nie tylko poprawia sklad krwi, ale i zwieksza opornosc ustroju

Leczenie to nie tylko poprawia skład krwi, ale i zwiększa oporność ustroju. Słabiej działa autohemoterapia w postaci wstrzykiwań domięśniowych !co 3-4 dni 5-10-15-25 ml własnej krwi chorego. W okresie znacznej hipoproteinemii dobre wyniki uzyskuje się po codziennym dożylnym wlewaniu 500-1000 ml osocza lub 300 ml 15% roztworu aminokwasów, kontynuowanym aż do powrotu ilości białka w krwi do poziomu prawidłowego. Z innych leków poleca się acetarsol w dawce 0,25 kilka razy dziennie, domięśniowe lub podskórne wstrzykiwania 470 chlorku emetyny (emetinum muriaticum) w dawce wzrastającej od 0,5 ml do 1,5 ml. Akrynol (arnoL rivanol ) po 0,03-0,05 wewnętrznie 3 razy dziennie i w lewatywach z 200-300 ml roztworu 1 : 3000 – 1 : 5000 oraz metyltiouracyl ( methylthiouracil ) doustnie po 0,1-0,2 3 razy dziennie. Niektórzy polecają przetwory błony śluzowej jelita cienkiego jako leki przeciwalergiczne. W ciężkich przypadkach przewlekłego wrzodziejącego zapalenia okrężnicy spostrzegano poprawę po leczeniu przetaczaniami krwi skojarzonymi z leczeniem wstrząsowym w postaci dożylnych wstrzykiwań propidonu lub dmelkosu w dawce 2 kropli w 10 ml fizjologicznego roztworu soli kuchennej, zwiększając dawkę o jedną kroplę w następnych dniach. Leczenie wstrząsowe bez przetaczania krwi nie zapobiega nawrotom, lecz nawroty przebiegają wtedy łagodniej. Leków ściągających oraz przetworów makowca ile możności unikam, zatrzymanie bowiem w przewodzie pokarmowym wytworów zapalnych. Pierwotne przewlekłe wrzodziejące zapalenie jelita grubego pogarsza zazwyczaj stan chorych. To samo dotyczy polecanego przez niektórych leczenia lewatywami z garbnika (tanninum), które w omawianej chorobie często podrażniają jelita. [więcej w: jama otrzewna, citabax cena, diosminex żel ]

Powiązane tematy z artykułem: citabax cena diosminex żel jama otrzewna