Inhibitor telomeraz Imetelstat u pacjentów z nadpłytkowością zasadniczą cd 6

U większości pacjentów odnotowano zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej stopnia 1, przy towarzyszącym wzroście stopnia w zakresie aminotransferazy asparaginianowej (ta ostatnia utrzymywała się z trwającym leczeniem imetelstatem). W ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia imetelstatem przejściowy wzrost poziomu aminotransferazy alaninowej jest od 5 do 7 razy większy od standardowej górnej granicy normy (stopień 3) i równoczesny wzrost poziomu aminotransferazy asparaginianowej od 2 do 6 razy od normy obserwowano górną granicę prawidłowego zakresu (stopnie do 3). Nieprawidłowości te ustąpiły po zmniejszeniu dawki i nie wystąpiły ponownie po kontynuowaniu leczenia. Przy dłuższym okresie leczenia utrzymujący się (.6 tygodni) stopień w poziomach fosfatazy alkalicznej obserwowano u 14 z 18 pacjentów; wzrosty te były związane z niewyrównaną hiperbilirubinemią stopnia 1. lub 2. u 4 pacjentów (Tabela 3). W ocenach bezpieczeństwa po zakończeniu badania wśród 14 pacjentów z uporczywymi (. 6 tygodni) nieprawidłowościami w wartościach funkcji wątroby 11 (79%) miało wartości, które odwróciły się do wartości prawidłowych lub wartości wyjściowych. U 3 pacjentów wartości funkcji wątroby nie powróciły do górnej granicy prawidłowego zakresu; wszystkie zaburzenia biochemiczne w wątrobie u 2 z tych pacjentów uległy poprawie, z całkowitym ustąpieniem nieprawidłowych wartości, a pozostały pacjent, którego stan nie poprawił się pod koniec obserwacji, miał postęp do wtórnej mielofibrosji. Wśród pacjentów, u których wykonano przedłużone badania kontrolne w kierunku uporczywych (.6 tygodni) nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby, mediana czasu do ustąpienia po odstawieniu leczenia wynosiła 12 tygodni. Zaobserwowane uchybienia tych zaburzeń nastąpiły po trwałym odstawieniu imetelstatu u wszystkich pacjentów w wyniku pełnej klinicznej blokady wydanej przez Food and Drug Administration (FDA) (patrz rozdział Dyskusja).
Po przeprowadzeniu pierwotnej analizy w październiku 2013 r. Jeden pacjent, który otrzymał imetelstat przez około 3 lata, zmarł z powodu krwawienia żylaków przełyku około 2 miesiące po zaprzestaniu leczenia. Marskość, wtórna do stłuszczenia wątroby, była podejrzewaną chorobą podstawową. Chociaż wiek pacjenta (83 lata), wiele stanów współistniejących (w tym historia ekspozycji na wirusowe zapalenie wątroby typu B) oraz współistniejąca ocena zawiłości leków, nie można jednoznacznie wykluczyć imetelstatu jako czynnika składkowego.
Tabela 4. Tabela 4. Toksyczne działanie hematologiczne wśród 18 pacjentów, którzy otrzymywali Imetelstat. Toksyczne skutki hematologiczne, zdefiniowane zgodnie ze zmianami w wynikach laboratoryjnych od wartości początkowych, przedstawiono w Tabeli 4. Trombocytopenia mniejsza niż stopień 3 obserwowano w 9 z 18 pacjenci (50%). Neutropenię obserwowano u 15 pacjentów (83%), w tym u 7 pacjentów z neutropenią 3. stopnia (39%) i 3 z neutropenią 4 stopnia (17%). Nie odnotowano przypadków neutropenii z gorączką, a u żadnego pacjenta z neutropenią czwartego stopnia nie wystąpiło współistniejące zakażenie. Limfopenię odnotowano u 6 pacjentów (33%), z jednym epizodem 3 stopnia. Piętnastu pacjentów (83%) miało niedokrwistość, a 3 (17%) miało niedokrwistość 3. stopnia. Trzech pacjentów wymagało transfuzji czerwonych krwinek, w tym pacjenta z krwawieniem pooperacyjnym
[więcej w: fervex opinie, wco gdańsk, kuba bielak wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: fervex opinie kuba bielak wikipedia wco gdańsk