Gruzlica jelit wtórna

Gruźlica jelit wtórna (Tuberculosis intestinorum secundana) Postaci i anatomia patologiczna. Gruźlica jelit wtórna wikła najczęściej suchoty płuc, a zwłaszcza gruźlicę krtani. Zakażenie następuje wskutek połykania plwociny zawierającej obfite prątki gruźlicy. Rzadziej wtórna gruźlica jelit powstaje na drodze zakażenia przez krew u osób dotkniętych gruźlicą płuc zagęszczającą włóknistą lub gruźlicą innych narządów, między innymi także narządów płciowych. Zmiany gruźlicze w przewodzie jelitowym stwierdza się najczęściej w kątnicy, najrzadziej w dwunastnicy. I tak Fenwick i Dodweh stwierdzili na 500 przypadków zmiany gruźlicze w okolicy kątnicy w 85%, w okrężnicy wstępującej w 51,4%, w jelicie cienkim w 28%, w okrężnicy esowatej w 13%, w odbytnicy w 14% i w dwunastnicy w 3,4%. W pierwszym roku od początku suchot płuc stwierdzono gruźlicę jelit w 30%, w drugim w 59 % i w trzecim II 81 %. Osiedlając się w jelicie. prątki gruźlicy mogą wywołać: 1) ostrą gruźlicę prosówkową jelit (tubercuLosis intes•tinorum miliaris acuta) powstającą na tle wysiewu drogą krwi jako jeden z objawów ostrej uogólnionej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris generalisata acuta); 2) gruźlicę wrzodziejącą jelit (tuberculosis intestinorum ulcerosa) bez skłonności do bliznowacenia się owrzodzeń lub z wyraźnym ich bliznowaceniem się i powstawaniem na tym tle zwężeń jelit; 3) gruźlicę guzowatą, usadowioną w okolicy krętniczo-kątniczej (gruźlica krętniczo-kątnicza ) tuberculosis ileocoecali s. tumor iLeocoecalis tuberculosus) i rzadziej w okrężnicy wstępującej (tumor tuberculosus coli ascendentis); 4) gruźlicę wyrostka robaczkowego (appendicitis tublculosa). [patrz też: flonidan ulotka, diosminex żel, implanty zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: diosminex żel flonidan ulotka implanty zębów