Bardzo powolny rozwój guza.

W postaci guzowatej w rachubę wchodzą choroby objawiające się pojawieniem się guza w prawym dole biodrowym. Przede wszystkim należy uwzględnić guzy samej kątnicy, mianowicie raka, promienicę, guzy przykątnicze i okołokątnicze, kurcz kątnicy, wgłobienie jelita, prócz tego. guzy kostne, opadowe (opadnięta nerka, opadnięty odźwiernik, ropnie opadowe), guzy węzłowe, powybroczynowe, ropień mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Różnicowanie między guzem gruźliczym a guzem rakowym jest trudne, zwłaszcza jeżeli guz gruźliczy nie jest gładki i ostro odgranicza się od zdrowej części jelita. W tych przypadkach rozpoznać prawidłowo sprawę chorobową można nieraz dopiero za pomocą badania histopatologicznego. W innych przypadkach różnicowanie opiera się na następującym zespole: Gruźlica krętniczo-kątnicza: 1. Bardzo powolny rozwój guza. 2. Bardzo powolny rozwój zwężenia jelita. 3. Guz jest wyczuwalną, równomiernie naciekłą kątnicą Rak kątnicy: 1. Szybki rozwój guza. 2. Szybki rozwój zwężenia jelita w okolicy krętniczo-kątniczej, wiodący w krótkim czasie do przerostu ścian jelita krętego, wzmożonych jego ruchów robaczkowych, do napadów bólów kurczowych, którym towarzyszy głośne kruczenie. 3. Ścian kątnicy nie wyczuwa się, gdyż kątnica jest guzowa to zmieniona. 4. Guz jest przeważnie gładki; jego ściana stopniowo przechodzi w prawidłową ścianę jelita. 5. Wychudnienie powolne. 6. Wiek młody. 7. Krew w kale rzadko. 8. Czasami prątki gruźlicy w kale. 9. Guz przez dłuższy czas jest ruchomy; ruchomość znika, gdy sprawa przechodzi na otrzewną (perityphlitis tuberculosa). 10. Guz znajduje się w miejscu rzutu kątnicy; wysokie ustawienie spostrzega się w gruźlicznym zapaleniu okątniczym (perityphlitis tuberculosa) wskutek skurczenia się krezeczki na tle nacieku gruźliczego. 4. Guz ma kształt okrągły, jajowaty lub stożkowaty, powierzchnię guzowatą i jest ostro ograniczony. 5. Szybko postępujące charłactwo. 6. Wiek podeszły. 7. Prawie stała obecność krwi utajonej w kale. 8. Nie ma prątków gruźlicy w kale. 9. W początkowym okresie znaczna ruchomość guza wskutek. rozciągnięcia krezeczki kątnicy przez guz; ruchomość stopniowo się zmniejsza w miarę: przerastania przez raka ścian kątnicy i powstania zrostowego zapalenia otrzewnej oraz: w razie szerzenia się nowotworu na krezeczkę kątnicy. 10. [więcej w: oponiak w głowie, wco gdańsk, furagin dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: furagin dawkowanie oponiak w głowie wco gdańsk